Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CITY College – Χώροι Διοίκησης

  • από

Εργοδότης: International Faculty of the University of Sheffield – CITY College
Αρχιτεκτονική μελέτη – μελέτη εσωτερικού χώρου: Λάμπρος Αντάρας – Ελευθερία Ζωγράφου
Τοποθεσία: Προξένου Κορομηλά 24, Θεσσαλονίκη
Συνολικό εμβαδό: 300,00 m2
Χρόνος μελέτης: 2015
Χρόνος κατασκευής: 2015
Φωτογραφίες: CAN studio


Το CITY College είναι το Διεθνές Τμήμα (Ιnternational Faculty) του Πανεπιστημίου aτου Sheffield. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια. Το 2015 το πανεπιστήμιο αποφασίζει να μεταφέρει τις διοικητικές του υποδομές στο κτίριο της Προξένου Κορομηλά.  Με την ευκαιρία αυτή ανακαινίζεται και η είσοδος του κτίρίου.

Για τους χώρους διοίκησης  γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα δομή του χώρου και να διατηρηθούν τα μοντερνιστικά διαχωριστικά του 1976 με τις χαρακτηριστικές σκοτίες και τους φεγγίτες. Επιλέγεται στα νέα στοιχεία να υπάρχει έντονη η παρουσία του ξύλου και μια ήρεμη παλέτα που συνάδει με το ακαδημαϊκό περιβάλλον του οργανισμού. Κάποια μπλε στοιχεία συμπληρώνουν την ταυτότητα του University of Sheffield.

Για την είσοδο του κτιρίου επιλέχθηκε μια ισχυρή χειρονομία. Η μερική «καμπύλωση» του χώρου αλλοιώνει τα ορθογωνικά όριά του και του προκαλεί μια οπτική μεγέθυνση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη ροϊκότητά του. Η χρωματική παλέτα γίνεται πιο έντονη και ακολουθεί κοινή φυσιογνωμία με το lobby του δεύτερου κτιρίου του ιδρύματος στην οδό Λ. Σοφού.