Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολυχώρος Κύκλος

  • από

Εργοδότης: InCommOn
Αρχιτεκτονική μελέτη – μελέτη εσωτερικού χώρου : Λάμπρος Αντάρας, Σοφία Χατζηγεωργίου
Επίβλεψη: Λάμπρος Αντάρας, Ειρηναίος Σαπουνάς, Σοφία Χατζηγεωργίου
Τοποθεσία: Αγιας Σοφίας 105, Ανω Πόλη, Θεσσαλονίκη
Συνολικό εμβαδό: 220,00 m2
Χρόνος μελέτης: 2020
Χρόνος κατασκευής: 2020
Φωτογραφίες: CAN studio


Πρόκειται για έναν ισόγειο χώρο 220 τ.μ. στη γειτονιά της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος αυτός σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για να στεγαστεί το εγχείρημα «Κύκλος» της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας InCommOn. Στόχος της ομάδας είναι η προώθηση της βιώσιμης και συμμετοχικής αστικής ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στις σύγχρονες ελληνικές πόλεις.

Ο «Κύκλος» εκτός από όνομα του εγχειρήματος είναι επίσης και το σχήμα  που καθόρισε τον σχεδιασμό καθώς ενέχει την έννοια της επανάχρησης, της ανακύκλωσης και του τρόπου λήψης των αποφάσεων της ομάδας. Ως λογότυπο της ομάδας είναι αυτό που βλέπει κανείς εισερχόμενος στο βάθος του χώρου και ενώ στέκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο σε ένα οπτικό παιχνίδι.

Βασικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας πολυμορφικός χώρος που θα μπορέσει να στεγάσει ποικίλες λειτουργίες (χώρο σεμιναρίων, εκθεσιακό χώρο, γραφεία και χώρο εκδηλώσεων), με εύκολη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Κριτήριο στην επιλογή των υλικών αποτέλεσε το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους (πχ πλακες osb και ρετάλια ξυλουργείου).

Με την σύνθεση αναδείχτηκαν ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως το ψηλοτάβανο τμήμα στο πίσω μέρος με τη μεγάλη τζαμαρία και τα ελεύθερα υποστυλώματα στο κέντρο, περιμετρικά των οποίων οργανώθηκαν οι διάφορες λειτουργίες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια εσωτερική «πλατεία» με έντονο φυσικό φωτισμό, για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων που να αντανακλά την εξωστρεφή πρόθεση της ομάδας

Η πολυμορφικότητα του χώρου επιτεύχθηκε μέσω της ειδικά σχεδιασμένης επίπλωσης η οποία δίνει τη δυνατότητα μετασχηματισμού του ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δραστηριότητας. Με τις προτεινόμενες ήπιες αλλά σαφείς παρεμβάσεις στο χώρο αυτός λειτουργεί ως ουδέτερος καμβάς στις δημιουργικές διαθέσεις της κοινότητας.