Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νέο κτίριο Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Ιερισσού

  • από
SPE_ierissos

Εργοδότης: Δήμος Αριστοτέλη
Αρχιτεκτονική μελέτη: Σάββας Τσελεπίδης
Συνεργάτες: Ακριτίδης Β., Χρυσαφίδης Ε.
Τοποθεσία: Ιερισσός Χαλκιδικής
Συνολικό εμβαδό: 2.267,00  m2
Χρόνος μελέτης: 2017


Η μελέτη αφορά στην προσθήκη νέου κτηριακού συγκροτήματος σε οικόπεδο που ήδη υπάρχει και λειτουργεί το γυμνάσιο Ιερισσού. Η προσθήκη του νέου κτηρίου, εκτός των προδιαγραφών του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που οφείλει να πληροί, πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία των δύο σχολικών μονάδων (Γυμνάσιο και Λύκειο) και η ορθή λειτουργία του ενιαίου συγκροτήματος. Το σχήμα του οικοπέδου και η θέση του υφιστάμενου κτίσματος, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση του νέου κτηρίου.

Το νέο κτήριο χωροθετείται στο ανατολικό άκρο του οικοπέδου. Αναπτύσσεται σε τρεις όγκους διαρθρωμένους έτσι ώστε να δημιουργούν μία αυλή βορειοδυτική προς την πλευρά του γυμνασίου και μία αυλή νοτιοανατολική προς την δημοτική οδό. Αυτή η δεύτερη αυλή θα αποτελέσει και την αυλή εισόδου στο Γενικό λύκειο με την δημιουργία πρόσβασης στο οικόπεδο από την δημοτική οδό, όταν αυτή διανοιχθεί και παραδοθεί σε λειτουργία. Είναι βασική επιδίωξη η εξασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης απόστασης από το υφιστάμενο κτήριο του γυμνασίου. Με την προτεινόμενη θέση διασφαλίζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος αύλειου χώρου και η δυνατότητα για διάκριση των χώρων ανά σχολική μονάδα.

Η διάρθρωση των όγκων του κτηρίου αποτυπώνει ταυτόχρονα με σαφήνεια την λειτουργική οργάνωση του κτηρίου. Δύο πτέρυγες στις οποίες αναπτύσσονται οι αίθουσες και οι λοιποί χώροι του κτηριολογικού προγράμματος και ένας όγκος που τις συνδέει και στεγάζει έναν πολύ-λειτουργικό χώρο εισόδου – foyer (στο ισόγειο) και την βιβλιοθήκη (στον όροφο). Ο χώρος εισόδου έχει κομβική λειτουργία για όλο το κτήριο και ταυτόχρονα συνδέει τα τμήματα του αύλειου χώρου

Βασική μέριμνα του σχεδιασμού αποτέλεσε η λειτουργικότητα στη διάρθρωση των χώρων. Ο σχεδιασμός παρέχει την δυνατότητα για αυτοτελή λειτουργία του foyer και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και εκτός του σχολικού ωραρίου.

Η σύνθεση των όψεων ικανοποιεί αφενός τα κριτήρια του ρυθμού και της αναλογίας και αφετέρου τις απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων για σωστό φωτισμό, χωρίς να έρχεται ταυτόχρονα σε αντίθεση με την μορφολογία του υφιστάμενου κτηρίου του Γυμνασίου.

Στο υπό μελέτη κτήριο ενσωματώνονται αρχές και στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού , με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων, τεχνικών φυσικού δροσισμού και τεχνικών μείωσης θερμικού φορτίου. Η επιστέγαση του κτηρίου γίνεται με φυτεμένο δώμα.