Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μελέτη αποκατάστασης όψεων και περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης

  • από

Κάτοψη περιβάλλοντος χώρου

Εργοδότης: Ιδιώτης
Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης: Γιούλη Περδίκη, Σάββας Τσελεπίδης
Τοποθεσία: Δημ. Πολιορκητού, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη
Συνολικό εμβαδόν κτιρίου: 170 τ.μ.
Χρόνος μελέτης:2019
Χρόνος κατασκευής: 2019-
Φωτογραφίες: CAN studio


  Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των όψεων και του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στην Δημ. Πολιορκητού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α ως «έργο τέχνης που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας» και από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ως «διατηρητέο απολύτου προστασίας μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του».
  Το υπό μελέτη κτίριο είναι διώροφο με ημιυπόγειο και κατατάσσεται στα αστικά αρχοντόσπιτα της Θεσσαλονίκης του 19ου  αιώνα. Σήμερα χρησιμοποιείται ως κατοικία.
  Στην όψη επί της Δημ. Πολιορκητού συνυπάρχουν τα χαρακτηριστικά μακεδονικά σαχνισιά, με την νεοκλασική τυπολογία και μορφολογία, συμμετρία στη διαμόρφωση των όγκων, πλούσιος διάκοσμος με νεοκλασικό στοιχεία (ξύλιvn ζωφόρος με κλιμακωτή διακόσμηση με σταγόνες και τριπλό κυμάτια, ψευδοκίοvες με βάση, ξύλινα διαζώματα στο περίγραμμα των όγκων) σιδηρά φουρούσια ιδιαίτερα επιμελημένα με φυτικό διάκοσμο, θολωτό φεγγίτη στην κεντρική ξυλόγλυπτη εξώπορτα και πλούσιες σιδεριές στα παράθυρα του ισογείου, του nμιυπογείου και των παραθύρων της εξώπορτας.
  Κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘50, έγινε σημαντική επέμβαση στο κτίριο, στην πίσω όψη του, με την κατεδάφισn του διώροφου τμήματος των κουζινών και την αντικατάστασή του με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, που διαμόρφωσε τις νέες κουζίνες, τα λουτρά και τα μικρά μπαλκόνια. Η πίσω όψη είναι απλούστερη και με την επέμβαση (στο ίδιο ακριβώς μέγεθος και μορφή με το προϋφιστάμενο) έχει χαμηλότερους τόνους με κύριο στοιχείο τα μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα με φεγγίτη και τετράφυλλα παντζούρια.
  Στην αυλή σώζεται επίσης βυζαντινό (πιθανόν) κτίσμα δεξαμενής – μερικώς καταχωμένο- που όμως διατηρεί από τnv πλευρά τnς αυλής διαμόρφωση κρήνης με πλάκα με ανάγλυφες διακοσμήσεις και λίθινη γούρνα.
  Η επέμβαση αφορά στην ενσωμάτωση στο κτίριο σύγχρονων τεχνολογιών αναβάθμισης της ενεργειακής συμπεριφοράς του, με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και αρχιτεκτονικών του στοιχείων.