Ισόγεια Μονοκατοικία σε αγροτικό οικισμό, Νέα Πλάγια Χαλκιδικής